Oversigt over arbejdsgrupper

På januarmødet blev vi enige om at arbejde med følgende emner. Blandt de foreninger der var tilstede valgte flere at være med i arbejdsgrupperne. Det er i udgangspunktet DGI der leder arbejdsgruppen og koordinerer med andre grupper. Der kommer en tidsplan snarest, og i flere af grupperne vil I alle blive informeret når der er noget at prøve af eller bruge.

File Type: pdf
Kategorier: Arbejdsgrupper
Tags: Netværk, Videndeling
290 330 Jesper Kjær Andersen