Undervisere

  • Får børn der passer ind på deres hold
  • Holdene bliver mere ensartede
  • Den faglige struktur giver dem flere muligheder, men sikrer at alle arbejder i samme retning
  • Tydeligere mål og delmål for alle holdene
  • Nem dialog med forældre på grund af den store synlighed af læringsmål og progressioner