Klub

  • Nemt at vurdere hvilket hold et barn hører hjemme på; både nye børn, børn fra andre klubber og ved holdskifte
  • Fastholdelse af medlemmer fordi de gerne vil have bogen fuld
  • Den alsidige undervisning i svømmeskolen giver på sigt et rigere klubliv – flere aktiviteter, instruktører og frivillige
  • Svømmebogen bliver klubbens redskab til at snakke svømning. Alle kan være med, også hvis man er ny i klubben
  • Svømmebogens indhold er et godt fundament til at evaluere undervisning og børnenes læring
  • Indtjening på sponsorer