Forældre

  • Møder en klub med professionelt materiale – en klub der prioriterer svømmeskolen højt.
  • Det bliver nemt at vælge det rigtige hold; både ved indmelding og holdskifte.
  • Forældrene får indsigt i undervisningens faglige indhold og kan dermed forholde sig til undrevisningen på en kvalificeret måde. De får bedre mulighed for at vurdere hvilken vare de køber.
  • Bogen kan danne ramme for nogle fælles oplevelser; forældre og børn kan sidde sammen med bogen og tale om barnets svømmeoplevelser